top of page

SMS zprávy

Modul SMS zprávy umožňuje odesílat hromadně SMS zprávu např. všem adresátům zásilek. Stačí označit v Pohodě faktury a program sám sestaví a odešle personifikované SMS s číslem objednávky a textem, který si sami určíte v nastavení programu.Hlavní výhodou je čerpání informací přímo z faktur a možnost editace textu SMS zprávy - lze tak vytvořit SMS zprávu, která bude ihned po vyřízení informovat zákazníka o změně stavu jeho objednávky. Zákazník počítá s doručením následující pracovní den a zásilku si převezme. Lze použít pro všechny verze Pohody - k dispozici je i SQL a E1 verze.

Co je třeba dále udělat?

 

  • Podmínkou je samozřejmě mít v Pohodě telefonní čísla zákazníků.

  • Odesílání SMS je řešeno přes bránu serveru www.klikniavolej.cz - je nutné zřídit si zde účet, nabít kredit a aktivovat telefonní číslo pro odesílání zpráv.

  • Zákazník pak obdrží zprávu, která vypadá jako by byla odeslána z Vašeho mobilu.

  • Cena SMS je okolo 1 Kč podle tarifu a počtu zpráv.

Je možné i jiné řešení?

Program je případně možné upravit i pro odesílání přes jinou bránu, která podporuje metodu GET.

bottom of page